จัดเบรคอาหารว่าง THAI STYLE ที่ SWEET & MARS

บริการจัดเบรคอาหารว่าง THAI STYLE ด้วยชุดข้าวเหนียวหมู +ไก่ กระเทียม

เมนูชุดข้าวเหนียวหมู+ไก่กระเทียม อาหารแบบไทยที่มีไว้เป็นชุดๆ เหมาะสำหรับจัดเบรคอาหารว่างประกอบด้วยข้าวเหนียว หมูและไก่ที่ถูกนึ่งหรือทอด และมีเครื่องแนะนำอย่างกระเทียมที่ถูกผัดในน้ำมันร้อนเข้าไปในข้าวเหนียวและเนื้อหมู/ไก่ ให้กลิ่นหอม รสชาติหวาน เค็ม อร่อยกำลังดี ที่ SWEET & MARS มีชุดจัดเบรคอาหารว่าง อร่อยๆ เช่น ข้าวเหนียวหมูกระเทียม ข้าวเหนียวไก่กระเทียม ข้าวเหนียวหมูฝอย ข้าวเหนียวหมูหวาน และชุดอาหารคาวหวานอีกมากมายให้เลือก ติดต่อสอบถามเมนูได้ที่ โทร 085-365-5441 , 093-9642642

 
รายการข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวหมูกระเทียม ข้าวเหนียวไก่กระเทียม ข้าวเหนียวหมูฝอย ข้าวเหนียวหมูหวาน

ชุด ๑ ชุดข้าวเหนียวหมู/ไก่ +      น้ำเปล่า / น้ำส้ม / น้ำเก็กฮวย    / น้ำอัญชัญ 35.-
ชุด ๒ ชุดข้าวเหนียวหมู/ไก่ + น้ำผลไม้ Tipco kids หรือ Unif 40.-
ชุด ๓

ชุดข้าวเหนียวหมู/ไก่+  เบเกอร์รี่หรือขนมไทย

50.-
ชุด ๔

ชุดข้าวเหนียวหมู/ไก่+  เบเกอร์รี่ 2 ชิ้น + น้ำส้ม

104.-

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* เพิ่มแก้วใส่กาแฟพรอ้ม Nescafe 3in1 + ช้อนคน เพิ่มเงิน 8 บาท จากราคาปกติ (แยกจากชุด)

* ชุดข้าวเหนียว ชุด 1-2 สั่งขั้นต่ำ 100 ชุด /ชุดที่ 3-4 สั่งขั้นต่ำ 50 ชุด
* เวลาส่งฟรีต้ังแต่ 8:30-18:00 น.

*น้ำเก็กฮวย/อัญชัญ ควรรับประทานทันทีเมื่อได้รับสินค้า


ชุดข้าวเหนียวหมู/เนื้อแดดเดียว


SET 1 ชุดหมู/เนื้อแดดเดียว +
(น้ำเปล่า / น้ำส้ม / เก็กฮวย / อัญชัญ)
หมู 63 .-
เนื้อ 73.-
SET 2 ชุดหมู/เนื้อแดดเดียว + น้ำเปล่าขวดเล็กหมู 65 .-
เนื้อ 75.-
SET 3ชุดหมู/เนื้อแดดเดียว +
(น้ำ Unif 180 ml.,Tipco 110 ml , Ovaltine 110 ml. ,
Lactasoy 125 ml. ,ดีน่างาดำ 180ml)
หมู 68 .-
เนื้อ 78.-
SET 4ชุดหมู/เนื้อแดดเดียว + เบเกอรี่ 1 ชิ้น
(น้ำเปล่า / น้ำส้ม / เก็กฮวย / อัญชัญ)
หมู 78.-
เนื้อ 88.-
SET 5ชุดหมู/เนื้อแดดเดียว + เบเกอรี่ 1 ชิ้น + น้ำเปล่าขวดเล็กหมู 80.-
เนื้อ 90.-
SET 6ชุดหมู/เนื้อแดดเดียว + เบเกอรี่ 1 ชิ้น
(น้ำ Unif 180 ml.,Tipco 110 ml , Ovaltine 110 ml. ,

Lactasoy 125 ml. ,ดีน่างาดำ 180ml)
หมู 83 .-
เนื้อ 93.-

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* เพิ่มแก้วใส่กาแฟพรอ้ม Nescafe 3in1 + ช้อนคน เพิ่มเงิน 8 บาท จากราคาปกติ (แยกจากชุด)
* ชุดข้าวเหนียว ชุด 1-6 สั่งขั้นต่ำ 100 ชุด
* เวลาส่งฟรีต้ังแต่ 8:30-18:00 น.

*น้ำเก็กฮวย/อัญชัญ ควรรับประทานทันทีเมื่อได้รับสินค้า