หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* เวลาตั้งแต่ 10:30-18:00 น.
* ทุกชุดมีบริการช้อน ส้อม กระดาษทิชชู่
ขั้นต่ำ 30 กล่องขึ้นไป เวลาจัดส่ง 10.30 – 18.00
เพิ่ม น้ำเป็น Unif (40%) 180 ml. , Tipco Kids ขนาด 110 ml. , Milo ขนาด 115 ml. , Ovaltine ขนาด 110 ml. Lactasoy ขนาด 125 ml. , Foremost ขนาด 85 ml. , ดีน่างาดำ ขนาด 180ml เพิ่มเงิน 8 บาท น้ำเปล่าขวดเล็ก 5 บาท , น้ำเก็กฮวย, อัญชัญ ขนาด 150 มล. ราคา 5 บาท